Skip to main content

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) je ustanovila Mestna občina Ljubljana za izvajanje socialno varstvenih storitev socialna oskrba in socialni servis na območju Mestne občine Ljubljana. Kot javni zavod s področja socialnega varstva delujemo od ustanovitve 1. 5. 2002 dalje in smo največji tovrstni zavod v Sloveniji.

ZOD se hitro odziva na demografske razmere in spremembe strukture prebivalstva v našem okolju. S spremljanjem nacionalne in lokalne strategije socialnega varstva prispeva k sodobnim pristopom in sledi aktualnim družbenim smernicam, ki dajejo vedno večji pomen oskrbi starejših na domu oziroma v skupnosti.

Naše vrednote

Pri delu nas vodi skrb za uporabnika, individualiziran, celosten, odgovoren in profesionalen pristop pri izvajanju storitev. Skrbimo za stalno strokovno in praktično usposabljanje zaposlenih, s tem prispevamo k uvajanju novosti na področju oskrbe in dvigu kakovosti izvajanja storitev. Zavzemamo se za dobre in korektne medsebojne odnose, ki so temelj dobrega medsebojnega delovanja.

Aktivno sodelujemo z različnimi organizacijami na lokalnem in nacionalnem nivoju in smo učna baza študentom in praktikantom.

Pridobitev ISO standarda 9001 ter številne nagrade in priznanja so dodaten dokaz za vse večje zaupanje naših uporabnikov in njihovih svojcev v naše delo.

PRIDRUŽI SE

Se želiš pridružiti srčni ekipi, kjer je pomoč ljudem na prvem mestu?

Zaposli se kot socialni oskrbovalec ali pa postani prostovoljec in prispevaj k lepšemu življenju starejših v naši skupnosti.

ZaposlitevProstovoljstvo