Skip to main content
ZOD LJUBLJANA

Prijazno staranje doma

V zavodu za oskrbo na domu Ljubljana stremimo k temu, da nudimo vsem, ki se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorejo oskrbovati sami, lepše in prijaznejše življenje na svojem domu.

ZaposlitevŽelim oskrbo
KDO SMO

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana je največji zavod za izvajanje storitve socialne oskrbe na domu v Sloveniji.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Kot javni zavod s področja socialnega varstva delujemo od ustanovitve 1. 5. 2002 dalje. Pomoč na domu nudimo starejšim, invalidom in kronično bolnim, ki potrebujejo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, v gospodinjstvu in pomoč pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov.

Play Video

Predvajaj video

NAŠ PRISTOP

Individualiziran, celosten in strokoven pristop k izvajanju storitev

Pri delu nas vodi skrb za uporabnika, individualiziran, celosten, odgovoren in profesionalen pristop pri izvajanju storitev. Skrbimo za stalno strokovno in praktično usposabljanje zaposlenih, s tem prispevamo k uvajanju novosti na področju oskrbe in dvigu kakovosti izvajanja storitev.

MNENJA

Uporabniki o nas

Odkar prejemam pomoč na domu, se mi je kakovost življenja izjemno izboljšala. Osebje je tako prijazno in razumevajoče; z njihovo pomočjo se počutim varno in spoštovano v lastnem domu.

MilenaUporabnica

Vsakodnevni obiski socialnih oskrbovalk mi omogočajo, da ostanem neodvisba in hkrati zagotovijo, da so moje potrebe izpolnjene z dostojanstvom in profesionalnostjo. To je prava sprememba, ki jo cenim vsak dan.

AndrejaUporabnik

Vesel sem, da lahko računam na zanesljivo podporo, ki mi jo nudi ta storitev. Ne samo, da mi pomagajo pri vsakodnevnih opravilih, ampak so postali tudi dragi prijatelji, na katere se lahko vedno zanesem.

ToneUporabnik
NAŠE POSLANSTVO

Integracija in krepitev moči uporabnikov

Nudimo podporo in oskrbo upravičencem, ki živijo doma, v skupnosti. Uporabnike spodbujamo pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialne mreže z namenom preprečevanja in zmanjševanja osamljenosti. Upoštevamo celosten, individualiziran in integriran pristop ter krepimo moči uporabnikov.

Skupaj z lokalno skupnostjo si zaposleni v Zavodu prizadevamo, da bi uporabnikom omogočili kakovostno življenje v skupnosti. S tem želimo prispevati k aktivnemu vključevanju uporabnikov v širše družbeno dogajanje, jim izkazati spoštovanje in dostojanstvo in dati možnost, da odločajo o načinu in kakovosti svojega življenja.

Liljana Batič DernovšekDirektorica
PRIDRUŽI SE

Se želiš pridružiti srčni ekipi, kjer je pomoč ljudem na prvem mestu?

Zaposli se kot socialni oskrbovalec ali pa postani prostovoljec in prispevaj k lepšemu življenju starejših v naši skupnosti.

ZaposlitevProstovoljstvo