Skip to main content

Socialna oskrba na domu

Zdravstvena enota

Prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje

Socialni servis

KDO SMO

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana je največji zavod za izvajanje storitev socialne oskrbe na domu v Sloveniji.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) je ustanovila Mestna občina. Kot javni zavod s področja socialnega varstva delujemo od ustanovitve 1. 5. 2002 dalje in na letni ravni oskrbujemo skoraj 1500 uporabnikov. Pomoč na domu nudimo starejšim, invalidom in kronično bolnim, ki potrebujejo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, v gospodinjstvu in pomoč pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov.

NAŠ PRISTOP

Individualiziran, celosten in strokoven pristop k izvajanju storitev

Pri delu nas vodi skrb za uporabnika, individualiziran, celosten, odgovoren in profesionalen pristop pri izvajanju storitev. Skrbimo za stalno strokovno in praktično usposabljanje zaposlenih, s tem prispevamo k uvajanju novosti na področju oskrbe in dvigu kakovosti izvajanja storitev. Zavzemamo se za dobre in korektne medsebojne odnose, ki so temelj medsebojnega delovanja.

NAŠE POSLANSTVO

Integracija, individualizacija in krepitev moči uporabnikov

Z našim delom in poslanstvom nudimo podporo in oskrbo upravičencem, ki živijo doma, v skupnosti. Uporabnike spodbujamo pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialnih mrež z namenom preprečevanja in zmanjševanja osamljenosti. Sledimo temeljnim načelom strokovnega dela, ki upoštevajo integracijo, individualizacijo in krepitev moči uporabnikov.

Skpaj z lokalno skupnostjo si zaposleni v Zavodu prizadevamo, da bi uporabnikom omogočili kakovostno življenje v skupnosti. S tem želimo prispevati k aktivnemu vključevanju uporabnikov v širše družbeno dogajanje, jim izkazati spoštovanje in dostojanstvo in dati možnost, da odločajo o načinu in kakovosti svojega življenja.

Liljana Batič DernovšekDirektorica
PRIDRUŽI SE

Se želiš pridružiti srčni ekipi, kjer je pomoč ljudem na prvem mestu?

Zaposli se kot socialni oskrbovalec ali pa postani prostovoljec in prispevaj k lepšemu življenju starejših v naši skupnosti.

ZaposlitevProstovoljstvo