Skip to main content
ENOTA ZA KREPITEV IN OHRANJANJE SAMOSTOJNOSTI

S podporo Mestne občine Ljubljana je v letu 2022 začela delovati Enota za krepitev in ohranjanje samostojnosti, znotraj katere storitve izvajajo delovni terapevtki, fizioterapevtki ter diplomirani medicinski sestri. Z njenim delovanjem dopolnjujemo storitev socialne oskrbe z namenom, da uporabnikom socialne oskrbe nudimo celostno oskrbo na domu.

Do zdravstvenih storitev so upravičene osebe, ki so že uporabniki socialne oskrbe na domu v ZOD (živijo na domu na področju MOL, starost nad 65 let, kronično bolni, osebe s statusom invalida).

Diplomirana medicinska sestra ugotavlja, ocenjuje, prepoznava in izvaja temeljne življenjske aktivnosti v zvezi z zadovoljevanjem osnovnih življenjskih potreb uporabnika v domačem okolju. Sodeluje s strokovnimi delavci ZOD, socialnimi oskrbovalkami, patronažno službo in osebnimi zdravniki uporabnikov.

Diplomirana medicinska sestra izvaja:
 • svetovanje, izobraževanje in pravilno jemanje zdravil;
 • izobraževanje o prehrani, inkontinenci in zdravem načinu življenja;
 • merjenje vitalnih funkcij;
 • svetovanje, izobraževanje in spremljanje sladkorne bolezni;
 • povijanje nog z elastičnimi povoji v terapevtske namene.

Delovna terapevtka skupaj z uporabnikom izdela oceno funkcionalnosti v domačem okolju ter opredeli možne in uresničljive cilje delovnoterapevtskih aktivnosti na podlagi individualnega in celostnega pristopa.

Delovna terapevtka izvaja:
 • predlaga in svetuje prilagoditve domačega okolja z namenom preprečevanja padcev ter večje samostojnosti,
 • svetuje o uporabi medicinskih pripomočkov in možnostih za njihovo individualno prilagoditev,
 • izvaja gibalne in kognitivne vaje,
 • svetuje in izobražuje uporabnike ter svojce o demenci.

Namen fizioterapevtske obravnave je povrnitev, vzpostavitev ali ohranjanje funkcionalnih sposobnosti za čim bolj samostojno in varno življenje v domačem okolju. V procesu rehabilitacije izvajamo različne v cilj usmerjene pristope in tehnike. Uporabnika motiviramo in spodbujamo k aktivnemu sodelovanju.

V sklopu fizioterapije izvajamo:
 • vaje za ravnotežje in koordinacijo,
 • vaje za moč in stabilizacijo,
 • ohranjanje gibljivosti sklepov,
 • tehnike za zmanjšanje bolečine,
 • nameščanje v razbremenilne položaje in podobno.
PRIDRUŽI SE

Se želiš pridružiti srčni ekipi, kjer je pomoč ljudem na prvem mestu?

Zaposli se kot socialni oskrbovalec ali pa postani prostovoljec in prispevaj k lepšemu življenju starejših v naši skupnosti.

ZaposlitevProstovoljstvo