Skip to main content
Projekti

Pomen sodelovanja različnih strok pri izvajanju oskrbe na domu starejšim

Spominčica
zaključen v 2018

V demenci prijaznem okolju osebe z demenco živijo bolj kakovostno, prispevajo k skupnosti, ostajajo aktivni člani družbe, živijo varno, dobijo podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo socialno mrežo, dostopajo do storitev, ki so jih vajene in jih potrebujejo (trgovine, bolnišnice, banka, pošta, parki…).

Namen projekta je oblikovanje neformalnih izobraževalnih programov in usposabljanj za posamezne ciljne skupine, ki bodo prispevali k oblikovanju demenci prijazne skupnosti.

Za osebe z demenco je zelo pomembno podporno okolje. Prav tako je pomembna dobra dostopnost do zdravstvenih storitev in drugih oblik pomoči v skupnosti, zato menimo da bomo s povezovanjem različnih organizacij, z namenom večje prepoznavnosti pojava demence in ozaveščanja ljudi, ustvarili pogoje za demenci prijazno skupnost.

Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje in je trajal od oktobra 2017 do novembra 2018. Nosilec projekta je Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci, projektni partnerji so ZOD, Psihiatrična bolnišnica Ormož, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Dom Hmelina, Dom upokojencev Nova Gorica in Zdravstveni dom Izola.

Leave a Reply