Skip to main content
Projekti

Sobivanje z demenco ( študentski inovativni projekt za družbeno korist )

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
zaključen

V sklopu projekta Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020 za študijsko leto 2017/2018 smo sodelovali v projektu Sobivanje z demenco.

Nosilec projekta je bila Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani. Projekt je trajal od 15. 8. do 15. 9. 2018 in je obsegal 10 srečanj z uporabniki z demenco in njihovimi svojci. Srečanja so potekala na Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana in na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. V desetih srečanjih, ki so jih izvedli študenti 2. letnika pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega delavca iz lokalnega okolja, so imeli uporabniki z demenco delavnice senzorne integracije, kreativne delavnice, izdelavo spominskega priročnika in pripomočkov za senzorno integracijo posameznih uporabnikov. Njihovi svojci so istočasno imeli svoje delavnice na temo komunikacija z osebo z demenco, priprava demenci zdravih obrokov, izdelavo spominskega priročnika za osebo z demenco in pripomočkov za senzorno stimulacijo in še mnogo drugih poučnih tem.

V projekt smo vključili tudi 5 socialnih oskrbovalk, ki so prav tako sodelovale na delavnicah, z namenom pridobivanja novih znanj o komunikaciji z osebo z demenco in izmenjavi izkušenj.

Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Leave a Reply