Skip to main content
Projekti

Krepimo zdravje v starosti (študentski inovativni projekt za družbeno korist)

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
zaključen v 2017

Nosilec projekta je Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, ZOD pa sodeluje kot projektni partner. Osnovna ideja projekta in njegov cilj je uvajanje sprememb na lokalni ravni in vplivati na sistemske spremembe. Z vzpostavitvijo novih programov in izvajanjem storitev za starostnike v domačem okolju, smo želeli dvignili kvaliteto bivanja v domačem okolju in jim omogočili bolj zdravo, aktivno in samostojno življenje.

Namen je bil tudi zmanjševanje razlik med posameznimi skupinami starostnikov (v smislu zdravja in funkcionalnosti) in zmanjševanje razlik med pravicami do terapevtske obravnave v instituciji in domačem okolju.

ZOD je kot projektni partner motiviral 23 uporabnikov za sodelovanje v projektu. Študentje delovne terapije so pod vodstvom mentorja, v obdobju od junija do septembra 2017, pri uporabnikih opravljali obiske 2-krat tedensko po 2 uri in izvajali program delovne terapije na njihovih domovih. V tem obdobju je potekala tudi ocena bivalnega okolja o dejavnikih tveganja za padce. Z namenom, da bi odpravili oziroma zmanjšali tveganje za padce in ustrezno prilagodili stanovanje.

Z vključevanjem uporabnikov v projekt smo vplivali na kvaliteto življenja uporabnikov v domačem okolju. Izboljšali smo njihovo mobilnost in jim lajšali izvajanje vsakodnevnih aktivnosti, ki omogočajo oziroma podaljšujejo njihovo samostojnost v domačem okolju. Študente so se urili v delu s starostniki. Želeli smo tudi prispevati k širjenju socialnih mrež starostnikov in vzpostaviti sodelovanje med različnimi profili, tudi v obliki timov.

Leave a Reply